ĐIỂM KHÁC BIỆT

1. Giải pháp toàn diện:

Bổ sung những mảnh ghép còn thiếu vào bức tranh tổng thể của doanh nghiệp: Chiến lược, Tài chính kế toán, Nhân sự, Marketing, ERP

2. Đội ngũ nhân sự “TÂM và TẦM”:

Chiến lược của BMSGROUP Global tập trung vào xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp, trở thành nhà tư vấn hàng đầu tại Việt Nam với nền tảng căn bản chuẩn, bề dày kinh nghiệm chuyên môn và tuân thủ nguyên tắc đạo đức của ngành

3. Công cụ đột phá trong quản trị và vận hành ERP:

Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến & hiệu quả (ERP) sau quá trình triển khai tư vấn cho Doanh nghiệp; nâng cao tính hiệu quả, tối ưu nguồn lực và chi phí.