11 Th1

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhằm mục đích đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động tư vấn & đào tạo, BMSGROUP Global hiện nay tổ chức các khóa đào tạo theo 2 hình thức:

Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house): Là hình thức tổ chức tại 1 doanh nghiệp tại yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

 

BMS sắp xếp giảng viên và cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và thời gian đào tạo mong muốn của doanh nghiệp. Hiện nay, BMS có rất nhiều chương trình đào tạo đa dạng để đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi không ngừng phát triển những chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đào tạo public: 

Là các chương trình đào tạo thường được BMS tổ chức với sự tham gia của nhân viên của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Hiện nay, chúng tôi thường xuyên khai giảng các hội thảo đào tạo dưới đây:

1. Đào tạo trợ lý Giám đốc

2. Đào tạo quản lý cấp trung

3. Đào tạo chuyên môn

  • Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
  • Xây dựng thang bảng lương theo hiệu quả công việc
  • Ứng dụng tư duy Marketing trong tuyển dụng
  • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng từ cơ bản đến nâng cao
  • Train the Trainer

4. Đào tạo kỹ năng mềm:

  • Kĩ năng vượt qua phản đối
  • Kĩ năng diễn đạt và trình bày vấn đề mạch lạc
  • Kĩ năng Hou-ren-sou