CƠ CẤU TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG BMSGROUP PLUS

Cộng đồng BMSGROUP Plus được chia làm 4 ban:

 

  1. Ban liên lạc
  2. Ban truyền thông
  3. Ban đào tạo
  4. Ban từ thiện

Mọi thông tin chi tiết cần liên hệ vui lòng gửi về: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Địa chỉ: Phòng 1904, Tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0974 636562

E-mail: infor@bmsgroupglobal.com

Rất mong nhận nhận được sự quan tâm của quý vị!