06 Th3, 2019

WORKSHOP-TRAINING “La bàn cuộc sống – Hoa hồng hay xương rồng”

by

Trong câu chuyện nổi tiếng “Alice ở xứ sở thần tiên”, có mẩu thoại ngắn thú

Xem thêm
24 Th7, 2018

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO INHOUSE, ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

by

1. ĐÀO TẠO INHOUSE LÀ GÌ? Đào tạo Inhouse là hình thức đào tạo theo nhu

Xem thêm