13 Th9, 2018

KHÓA HỌC: HUẤN LUYỆN SALES CHUYÊN NGHIỆP TRONG THỜI KỲ 4.0

by

Khóa học Huấn luyện sale thời kỳ 4.0 – Bí quyết vua bán hàng của giảng viên NGUYỄN HUY

Xem thêm
17 Th8, 2018

KHÓA HỌC TƯ DUY THIẾT KẾ POWERPOINT CHO CEO

by

KHÓA HỌC TƯ DUY THIẾT KẾ POWERPOINT CHO CEO Dù bạn là SINH VIÊN, NHÂN VIÊN,

Xem thêm
23 Th7, 2018

KHÓA HỌC KĨ NĂNG SALES CHUYÊN NGHIỆP TRONG THỜI KÌ 4.0

by

Khóa học Kỹ năng Sales chuyên nghiệp trong thời kỳ 4.0 – Bí quyết VUA BÁN HÀNG của

Xem thêm
09 Th7, 2018

CEO BMSGROUP: TALKSHOW GIAO KPI TẠI HỘI THẢO HƠN 200 CÁN BỘ DOANH NGHIỆP

by

Sử dụng KPI để đánh giá năng lực của nhân sự có thực sự mang lại

Xem thêm
04 Th7, 2018

Talkshow “GIAO KPI CHO TỪNG NHÂN VIÊN THẾ NÀO?”

by

Sử dụng KPI để đánh giá năng lực của nhân sự có thực sự mang lại

Xem thêm
12 Th6, 2018

KHÓA ĐÀO TẠO: TÔI PHẢI TRỞ THÀNH TRAINER CHUYÊN NGHIỆP

by

Bạn Thực Sự Muốn Trở Thành Trainer Chuyên nghiệp và Bí Quyết Tăng Thu Nhập Nghìn

Xem thêm
02 Th5, 2018

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI KPI DOANH NGHIỆP (CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO 05/2018)

by

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI KPI DOANH NGHIỆP (CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO) Tại sao doanh nghiệp cần

Xem thêm
05 Th4, 2018

KHÓA HỌC “TRAINING THE TRAINER” HỖ TRỢ 80% HỌC PHÍ BỞI GES DUY NHẤT VÀO 04/2018

by

KHÓA HỌC “TRAINING THE TRAINER” HỖ TRỢ 80% HỌC PHÍ BỞI GES DUY NHẤT VÀO 04/2018

Xem thêm
31 Th1, 2018

KHÓA ĐÀO TẠO: TUYỂN DỤNG SÁNG TẠO NHƯ MỘT MARKETER

by

Đã qua rồi những ngày vàng khi các recruiter chỉ cần ngồi chờ là sẽ nhận

Xem thêm
11 Th1, 2018

KHÓA ĐÀO TẠO: LỚP LƯƠNG 3P 101

by

LƯƠNG 3P 101 – ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN CÂN ĐỐI CHI PHÍ LƯƠNG

Xem thêm