DANH SÁCH DỊCH VỤ CỦA BMSGROUP GLOBAL

1. Tư vấn pháp lý doanh nghiệp:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn và đặt trụ sở phù hợp theo quy định
 • Tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề ĐKKD, chứng nhận liên quan
 • Tư vấn việc góp vốn, lựa chọn cơ chế điều hành, quản lý và giám sát nội bộ
 • Tư vấn lập sổ thành viên/cổ đông, điều lệ…theo yêu cầu của Sở KH&ĐT
 • Tư vấn vốn điều lệ, vốn pháp định theo yêu cầu từ ngành nghề kinh doanh
 • Tiến hành đăng ký kinh doanh và báo cáo mẫu dấu

2. Tư vấn, triển khai chiến lược cho doanh nghiệp:

 • Nghiên cứu, tư vấn xây dựng triết lý doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu thị trường;
 • Phân tích môi trường vĩ mô: Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Công nghệ;
 • Phân tích môi trường vi mô: Sản phẩm, Khách hàng, Đối thủ;
 • Phân tích SWOT: tài chính, khách hàng, quy trình, học hỏi và phát triển;
 • Xây dựng hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp;
 • Xây dựng bản đồ chiến lược doanh nghiệp;
 • Xây dựng hệ thống ma trận chức năng doanh nghiệp;
 • Xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường, kiểm soát chiến lược;

3. Tư vấn, triển khai các Giải pháp Marketing;

 • Lập kế hoạch và triển khai Marketing tổng thể
 • Lập kế hoạch và triển khai Marketing Online
 • Tư vấn chương trình phát triển sản phẩm mới
 • Tư vấn định giá sản phẩm.
 • Tư vấn và triển khai PR Marketing
 • Tư vấn hoạch định và phát triển hệ thống kênh phân phối,
 • Tư vấn chương trình chăm sóc khách hàng
 • Tư vấn phối hợp tung sản phẩm mới

4. Tư vấn, xây dựng Thương hiệu doanh nghiệp

5. Tư vấn, triển khai hệ thống Kinh doanh;

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng quy trình kinh doanh
 • Xây dựng hệ thống phân phối
 • Đào tạo, huấn luyện nhân sự
 • Triển khai, đo lường và đánh giá hiệu quả
 • Chuyển giao hệ thống kinh doanh

6. Tư vấn, triển khai hệ thống Nhân sự

 • Tư vấn, xây dựng quy trình quản lý hành chính – nhân sự
 • Tư vấn, xây dựng quy chế quản lý, tổ chức cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn, triển khai hệ thống đánh giá chất lượng lao động KPI
 • Tư vấn, xây dựng thang bảng lương, thưởng cho doanh nghiệp
 • Tư vấn, đánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Tư vấn, tuyển dụng, đào tạo và cung cấp nhân sự
 • Tư vấn triển khai hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự

7. Tư vấn, triển khai hệ thống Tài chính Kế toán

 • Chuẩn hóa Quy trình hoạt động Tài chính Kế toán
 • Chuẩn hóa tài liệu, chứng từ, sổ sách, báo cáo Xây dựng Hệ thống nhân sự phòng Tài chính kế toán
 • Hỗ trợ tư vấn báo cáo, kê khai, quyết toán thuế
 • Xây dựng quy trình dự báo, phân tích tài chính
 • Xây dựng Quy trình kiểm soát, đánh giá, điều chỉnh hệ thống TCKT Đào tạo, huấn luyện nhân sự Tài chính Kế toán

8. Tư vấn, triển khai phần mềm Công nghệ thông tin (ERP, CRM, chính phủ điện tử…)

 • Quản lý hệ thống mua hàng.
 • Quản lý hệ thống kho.
 • Quản lý dự án.
 • Quản lý hệ thống kế toán.
 • Quản lý hệ thống bán hàng/dịch vụ.
 • Quản lý hệ thống nhân sự.
 • Quản lý hệ thống marketing.
 • Quản lý hệ thống Quan hệ khách hàng.
 • Quản lý hệ thống hành chính nội bộ.
 • Quản lý hệ thống Marketing
 • Quản lý hệ thống xây dựng và phát triển cộng đồng.
 • Tích hợp hệ thống thương mại điện tử.

9. Tư vấn, triển khai hệ thống Quản lý chất lượng (ISO)

 • Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO/TR 13485;
 • Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001;
 • Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn;
 • Tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn SA 8000–Trách nhiệm xã hội;
 • Tư vấn xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến 5S, kaizen, learn 6 sigma, 7 tools…
 • Tư vấn xây dựng áp áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý chất lương và các công cụ cải tiến;
 • Tư vấn hợp chuẩn–hợp quy;
 • Đào tạo: Nhận thức chung và các yêu cầu của tiêu chuẩn;
 • Hướng dẫn biên soạn tài liệu;
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, đào tạo duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

10.Tư vấn, triển khai hệ thống Hành chính Quản trị

 • Văn phòng thông minh: tích hợp các thiết bị quản trị thông minh trong quản trị văn phòng; số hóa nghiệp vụ văn phòng.
 • Tổ chức các khóa đào tạo kĩ năng nghiệp vụ văn phòng, soạn thảo văn bản, nghiệp vụ lưu trữ

11.Tư vấn, triển khai đào tạo doanh nghiệp

Huấn luyện lãnh đạo:

 • CEO toàn diện thời đại 4.0;
 • CEO khởi nghiệp cho doanh nghiệp starup;
 • CEO cho lãnh đạo nữ

Huấn luyện Quản lý cấp trung:

 • Quản lý cấp trung thời đại 4.0;
 • Phương pháp tư duy và quyết định dành cho quản lý cấp trung;
 • Huấn luyện quản lý cấp trung qua trải nghiệm;

Huấn luyện và đào tạo chuyên môn:

 • Ứng dụng BSC – KPIs trong quản trị doanh nghiệp;
 • Phỏng vấn Tuyển dụng và giữ chân nhân tài;
 • Xây dựng hệ thống lương 3P;
 • Đào tạo nhận thức ISO, 5S, Kaizen, Lean, 6 sigma;
 • Phương pháp lập kế hoạch Marketing tổng thể;
 • Xây dựng Quy trình kinh doanh tự động;
 • Phân tích đầu tư và dự báo trong tài chính;

Huấn luyện tư duy, nhận thức:

 • Phương pháp Tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Phương pháp HORENZO trong báo cáo thông tin;
 • Phương pháp tư duy sáng tạo;
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng quản trị bản thân.
 • Kỹ năng quản trị năng lượng.
 • Kỹ năng đàm phán và giải quyết xung đột.