MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP qui định về mức lương tối thiểu vùng đối với người

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Câu nói “trả lương đúng người, đúng việc” dường như đã là quá quen thuộc với tất cả mọi người nhưng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018

Nhằm mục đích đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động tư vấn & đào tạo, BMSGROUP Global hiện nay

Hướng dẫn xây dựng Thang bảng lương 2018

Ngày 01/01/2018, thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới và các quy định đóng BHXH căn cứ trên

9 BƯỚC HỆ THỐNG HÓA VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG

Theo quan điểm quản trị doanh nghiệp hiện đại, doanh nghiệp thành công là “Doanh nghiệp tự vận hành hiệu quả

Tư vấn, triển khai xây dựng Hệ thống kinh doanh

BMSGROUP giúp các doanh nghiệp có được một hệ thống kinh doanh phù hợp nhất về:

Đội ngũ bán hàng, Hệ thống

Tư vấn, triển khai xây dựng Thương hiệu Doanh nghiệp

BMSGROUP xây dựng thương hiệu cho Quý công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế doanh nghiệp lên

Tư vấn, triển khai các Giải pháp Marketing

BMSGROUP cung cấp các giải pháp Marketing toàn diện cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

BMSGROUP hỗ trợ các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật cho việc khởi nghiệp nhằm giúp Quý