Tư vấn, triển khai xây dựng Thương hiệu Doanh nghiệp

BMSGROUP xây dựng thương hiệu cho Quý công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế doanh nghiệp lên một tầm cao mới qua từng giai đoạn:

  •  Nghiên cứu và phân tích thương hiệu
  • Xây dựng mục tiêu thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược thương hiệu
  • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Xây dựng kế hoạch, triển khai truyền thông thương hiệu
  • Quản trị thương hiệu