Nguy cơ mất an toàn thông tin của IoT và giải pháp cho Việt Nam

Tính đến hết tháng 12/2017, có hơn 147000 thiết bị camera giám sát tại Việt Nam có lỗ hổng hoặc có

Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp: Những rào cản từ… tư duy

Thực tế hiện nay, đa số doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận thức được đầy đủ vai trò của công

Tư vấn, triển khai hệ thống Công nghệ thông tin (ERP, CRM, POS)

BMSGROUP cung cấp giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) một cách toàn diện và tổng thể cho Doanh nghiệp Giúp