MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP qui định về mức lương tối thiểu vùng đối với người

Hướng dẫn xây dựng Thang bảng lương 2018

Ngày 01/01/2018, thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới và các quy định đóng BHXH căn cứ trên

Tư vấn, triển khai xây dựng hệ thống Tổ chức Nhân sự

BMSGROUP cung cấp các giải pháp nhằm hỗ trợ Quý Công ty có một bộ máy tổ chức gọn nhẹ với