KHÓA HỌC ỨNG DỤNG MSPROJECT TRONG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN KHOAN DẦU KHÍ

GIỚI THIỆU

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức cũng như những kỹ năng trong việc lập kế hoạch chi tiết, quản lý dự án và kiểm soát chi phí đối với một dự án khoan cụ thể. Việc hướng dẫn áp dụng phần mềm MSProject cũng được mang tới cho người học, giúp học viên quản lý và kiểm soát chi phí dự án khoan/sửa giếng một cách khoa học và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cho các dự án khoan thăm dò khai thác dầu khí hiện có tại liên doanh Vietsovpetro.

AI NÊN THAM DỰ?

  • Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban tham gia trực tiếp hoặc liên quan tới công tác Quản lý dự án, Lập kế hoạch sản xuất, Kiểm soát chi phí của những dự án Khoan tại các đơn vị Khoan/Thăm dò Khai thác dầu khí…
  • Những cá nhân quan tâm khác.

NỘI DUNG

Khóa học được chia làm 2 chuyên đề với nội dung cụ thể như sau:

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT
CHUYÊN ĐỀ 1 : DỰ ÁN KHOAN DẦU KHÍ – LÊN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG, LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG DỰ DOÁN.
 

 

 

 

 

 

Ngày 1

1.    Các loại giếng khoan

2.    Các phương án thi công khoan (thăm dò, thẩm lượng, khai thác) trong đó từng giai đoạn khoan khác nhau: wild-cat, appraisal, exploration, development.

3.    Hydraulic fracturing service, how it works? – Nứt vỉa thủy lưc, làm thế nào, các dịch vụ liên quan…

4.    Well abandonment service, rule and regulation for abandonment well – Hủy giếng trong khi khoan, hủy giếng cuối đời mỏ, các quy địng của Nhà nước, Tập đoàn về quy cách hủy giếng…liên hệ thưc tiễn ở một số nhà thầu dầu khí tại Việt Nam về phương thức hủy giếng…

5.    AFE for a well input – Cách lập dự toán chi tiết cho 1 giếng khoan (thực hành MSProject file).

6.    Time depth curve. Cách làm Time depth curve trong việc thi công 1 giếng khoan liên quan mật thiết tới chi phí giếng khoan.

 

 

 

Ngày 2

1.      Market survey for Oil and Gas in Vietnam and regional – Tìm hiểu thị trường trong nước, và khu vực.

2.      Contractary – Các hợp đồng liên quan tới khoan, những điểm cần lưu ý trong hợp đồng khoan.

3.      All drilling services related directly to drilling activities (including onshore support) – Các hợp đồng dịch vụ trực tiếp liên quan tới khoan.

4.      Well excecution (discussion clearly step by step) – Các bước thi công 1 giếng khoan dầu khí – thảo luận chi tiết.

5.      Mobilize rig to well location (how to do it?) – Di chuyển giàn khoan về vị trí khoan.

6.      Spudding well (who will be involved?) – Công tác chuẩn bị mở lỗ, và chi tiết các bộ khoan cụ thực tế của 1 giếng khoan.

CHUYÊN ĐỀ 2: ỨNG DỤNG MSPROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN KHOAN/SỬA GIẾNG
 

 

 

 

 

 

Ngày 3

1.    Xây dựng danh sách các nhiệm vụ khoan

2.    Thiết lập các nguồn tài nguyên trong công tác khoan

3.    Phân công tài nguyên đến nhiệm vụ khoan

4.    Định dạng và chia sẽ kế hoạch khoan

5.    Theo dõi sự thực hiện kế hoạch khoan

6.    Nâng cao việc lập tiến độ cho nhiệm vụ khoan

7.    Tinh chỉnh các chi tiết cho nhiệm vụ khoan

8.    Tinh chỉnh tài nguyên và các chi tiết về sự phân công

9.    Tinh chỉnh kế hoạch của dự án khoan

10. Tổ chức sắp xếp các chi tiết của kế hoạch

 

 

 

 

Ngày 4

1.    Theo dõi tiến triển của nhiệm vụ và sự phân công

2.    Xem và báo cáo tình trạng của dự án

3.    Đưa dự án theo dõi trở lại

4.    Áp dụng định dạng và in cao cấp

5.    Chia sẽ thông tin với các phần mềm, ứng dụng khác

6.    Hợp nhất các dự án và tài nguyên

7.    Thực hành Áp dụng MS Project vào dự án khoan kiểu mẫu.

 

GIẢNG VIÊN

Các chuyên gia với rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc sử dụng MSProject để lập kế hoạch chi tiết, xây dựng dự toán và quản lý dự án khoan/sửa giếng tại Việt Nam.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời lượng: 04 ngày,
  • Thời gian dự kiến: Tháng 11/2020,
  • Địa điểm: TP. Vũng Tàu

 

CONTACT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Mobile  : 0913 58 59 60

Office    : 0243 226 226 6    Email: bmsgroup0701@gmail.com

Address : 8 Floor, MD Complex Tower, No 6 Nguyen Co Thach
Street, Cau Dien, Nam Tu Liem District, Hanoi City.
Office Hanoi   : 19 Floor, FLC Twins, 265, Cau Giay District, Hà Noi City

TP.HCM Office: 152 Nguyen Dinh Chieu, 3 District, Hochiminh City