Nâng tầm doanh nghiệp

Lịch sử phát triển

  • 26/12/2020

Công ty Cổ phần BMSGROUP được thành lập theo Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 0107282188 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 07/01/2006

Công ty thành viên, liên doanh, liên kết

2016

7/10/2016: Thành lập Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ thực phẩm NIRAN Global

2017

15/05/2017: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và quản trị khoa học GES

2018

18/12/2018: Thành lập Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông LHQ

2019

26/02/2019: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển An Phú Quý

2020

01/10/2020: Sát nhập Công ty TNHH Kết nối Việt Nhật

2021

01/01/2021: Sát nhập Công ty Cổ phần CCS Global

0974 636562