11 Th1, 2018

KHAI GIẢNG LỚP LƯƠNG 3P 101

by

LƯƠNG 3P 101 – ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN CÂN ĐỐI CHI PHÍ LƯƠNG

Xem thêm
09 Th1, 2018

LƯƠNG 3P – CÔNG CỤ “GIỮ CHÂN” NHÂN TÀI CHO DOANH NGHIỆP ?

by

Câu nói “trả lương đúng người, đúng việc” dường như đã là quá quen thuộc với

Xem thêm
09 Th1, 2018

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO 2018

by

Dưới đây là lịch khai giảng (dự kiến) các chương trình đào tạo của BMSGROUP Global

Xem thêm