24 Th7, 2019

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC TUẦN 3 THÁNG 7 THEO CƠ CHẾ KINH DOANH

by

Trong cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 7, với sự tham dự đầy đủ và

Xem thêm
11 Th7, 2019

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ II NĂM 2019

by

Trong cuộc họp giao ban Quý II diễn ra vào 01/07/2019, ngoài các báo cáo công

Xem thêm
26 Th2, 2018

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 2017

by

Trong những ngày đầu năm mới 2018, BMSGroup Global đã tổ chức bầu chọn và vinh

Xem thêm