25 Th7, 2019

[TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THUẾ]

by

Thuế là một trong những vấn đề quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến Doanh nghiệp

Xem thêm
21 Th8, 2018

Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018: Thị trường Vốn Việt và tiềm năng khai thác.

by

Khai mạc diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018 dưới sự chủ trì và điều

Xem thêm
18 Th7, 2018

ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP CÒN HẠN CHẾ

by

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng các công cụ cải tiến năng

Xem thêm
18 Th7, 2018

5 ĐIỂM NHẤN TRONG MÔ HÌNH P-D-C-A CỦA ISO 9001:2015

by

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mà về cơ bản là ISO 9001:2000, sau gần 20 năm từ

Xem thêm
20 Th12, 2017

LƯƠNG 3P 101 – ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN CÂN ĐỐI CHI PHÍ LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2018

by

LƯƠNG 3P 101 – ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN CÂN ĐỐI CHI PHÍ LƯƠNG

Xem thêm
12 Th12, 2017

Từ 2018, Doanh nghiệp phải chọn “đóng bảo hiểm xã hội” hoặc “chịu chế tài hình sự”

by

Căn cứ theo Điều 214 và 216 Bộ Luật Hình sự 2015 và Luật số 12/2017/QH14

Xem thêm
12 Th12, 2017

Thay đổi lương tối thiểu vùng, Doanh nghiệp phải đăng ký lại bảng lương?

by

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà

Xem thêm
22 Th11, 2017

LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018 TĂNG 6,5 %

by

Sau nhiều lần nâng lên hạ xuống các phương án, Hội đồng tiền lương quốc gia đã

Xem thêm
08 Th11, 2017

9 BƯỚC HỆ THỐNG HÓA VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG

by

Theo quan điểm quản trị doanh nghiệp hiện đại, doanh nghiệp thành công là “Doanh nghiệp

Xem thêm
07 Th11, 2017

LUẬT BHXH – ĐIỂM MỚI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

by

04 ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT BHXH CÓ HIỆU LỰC 01/01/2018 MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI

Xem thêm