12 Th12, 2017

Từ 2018, Doanh nghiệp phải chọn “đóng bảo hiểm xã hội” hoặc “chịu chế tài hình sự”

by

Căn cứ theo Điều 214 và 216 Bộ Luật Hình sự 2015 và Luật số 12/2017/QH14

Xem thêm
12 Th12, 2017

Thay đổi lương tối thiểu vùng, Doanh nghiệp phải đăng ký lại bảng lương?

by

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà

Xem thêm