25 Th7

[TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THUẾ]

Thuế là một trong những vấn đề quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến Doanh nghiệp mà với mỗi cá nhân. Vì vậy, việc nắm bắt được văn bản pháp luật về lĩnh vực thuế còn hiệu lực là một điều hết sức cần thiết. Để đảm bảo cho hoạt động Doanh nghiệp được thông suốt, trơn tru. Dưới đây là Tổng hợp văn bản pháp luật về lĩnh vực thuế còn hiệu lực, quý Doanh nghiệp có thể theo dõi và tham khảo.
Link: https://danluat.thuvienphapluat.vn/tong-hop-van-ban-phap-luat-ve-linh-vuc-thue-con-hieu-luc-176024.aspx?fbclid=IwAR12Bmq7yQ3cg1YeLcr2-AHS2c93OBZRlHy4z_uunV0SfZ5_ARGkKjys2uA
Nguồn: Thư viện pháp luật