18 Th7, 2018

ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP CÒN HẠN CHẾ

by

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng các công cụ cải tiến năng

Xem thêm
18 Th7, 2018

Tư vấn, triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

by

Khi việc quản lý, điều hành và kiểm soát công việc của một doanh nghiệp chưa

Xem thêm
18 Th7, 2018

5 ĐIỂM NHẤN TRONG MÔ HÌNH P-D-C-A CỦA ISO 9001:2015

by

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mà về cơ bản là ISO 9001:2000, sau gần 20 năm từ

Xem thêm
18 Th7, 2018

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TIÊU CHUẨN ISO

by

Phát triển các tiêu chuẩn ISO     Quá trình phát triển (xây dựng và sửa

Xem thêm
18 Th7, 2018

TÁM BƯỚC QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THEO ISO 9001:2015

by

Một hệ thống quản lý bao gồm nhiều quá trình có mối quan hệ phụ thuộc

Xem thêm