24 Th7

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC TUẦN 3 THÁNG 7 THEO CƠ CHẾ KINH DOANH

Trong cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 7, với sự tham dự đầy đủ và đông đảo của nhân viên Công ty Cổ phần BMSGROUP Global, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Giám đốc Nhân sự – Chị Nguyễn Ngọc Lan đã công bố quyết định khen thưởng nhân viên xuất sắc tuần 3 tháng 7 theo cơ chế kinh doanh. Với những nỗ lực và sự cố gắng của mình, chị Nguyễn Thị Hải Linh – Trưởng phòng Kinh doanh và chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng phòng Pháp chế đã nhận được quyết định khen thưởng. Mỗi nhân viên được thưởng 10% so với giá trị tiền về tại Công ty.

Quyết định khen thưởng không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Ban lãnh đạo với những tâm huyết và năng lực của nhân viên, mà còn là động lực phấn đấu với không chỉ hai nhân viên nhận được phần thưởng, mà còn với các nhân viên khác để mỗi người có thể phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết của mình.