4 ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

4 ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty BMThuế thu nhập doanh nghiệpSGroup Global đi tiên phong trong việc cung cấp Dịch vụ tư vấn giải pháp tổng thể. Với đội ngũ chuyên viên giỏi, năng động, đa lĩnh vực, BMSGroup Global được nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lựa chọn và coi là ‘Điểm tựa vững chãi’ của mình.

Các doanh nghiệp cùng kế toán luôn luôn tìm cách giảm doanh thu, tăng chi phí với mục đích cuối cùng là làm giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, để giải quyết được công việc trên thì có nhiều vấn đề bất cập nảy sinh xung quanh vấn đề hóa đơn, chứng từ hợp lý. Vì vậy, khi làm về thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta cần lưu ý về những thứ sau:

 

  1. Về vấn đề xuất hóa đơn đầu ra ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp

Các công ty thương mại về mặt hàng tiêu dùng hàng ngày thường có nhiều khách lẻ không lấy hóa đơn và theo đúng nguyên tắc công ty bán hàng bạn phải xuất hóa đơn đúng.

Nhưng có một thực tế là trong trường hợp này các công ty sẽ không xuất hóa đơn đầu ra với một lý do đơn giản để giảm doanh thu.  Và xảy ra trường hợp tồn ảo. Vậy lượng hàng tồn sẽ xử lý như thế nào? Đây chính là câu hỏi đau đầu cho kế toán. Đối với công ty thương mại còn có thực tế là xuất bán một mặt hàng, hóa đơn xuất ra viết tên một mặt hàng khác. Khách hàng yêu cầu viết kênh giá thực tế lên rất nhiều lần. Chính vì lý do đó xảy ra các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Giá bán cùng một mặt hàng không đồng nhất giữa các lần bán hàng, khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình, nếu bạn không giải trình được thì bạn sẽ bị áp mức giá bán cao nhất.

Trường hợp 2: Chính vì việc xuất hóa đơn đầu ra nhiều khi không đúng tên mặt hàng, trên hóa đơn mua vào được ghi theo mã cũng như tên của nhà cung cấp còn đầu ra tên mặt hàng phải ghi theo yêu cầu của khách hàng, cùng với đó là do kế toán thuế thường làm vào cuối tháng, quý, năm,…

nên tình trạng hàng âm rất nhiều, đó cũng chính là vấn đề cần lưu ý để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất khi làm kế toán thuế cho các công ty thương mại để tránh gặp phải trường hợp này.

  1. Thời hạn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Điểm đ, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”.

Khoản 4, Điều 8, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó”.

Như vậy, hạn cuối cùng quyết toán thuế TNDN năm 2020 sẽ là ngày 31/3/2021.

  1. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Theo Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN:   Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất. Như vậy:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC: Thu nhập tính thuế được tính theo công thức sau:

Thu nhập =   Thu nhập chịu thuế  –  ( Thu nhập được miễn thuế tính thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Thu nhập chịu thuế  = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

  1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

– Nếu người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

– Nếu người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc (kể cả đơn vị trực thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính).

Xem thêm dịch vụ tại Công ty cổ phần BMSGroup Global:

>> Tư vấn chiến lược
>> Tư vấn Marketing
>> Tư vấn quản trị kinh doanh
>> Tư vấn đầu tư
>> Dịch vụ tài chính, kế toán
>> Tư vấn quản trị nhân sự
>> Tư vấn thương mại

——————————–

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Hotline: 0974 636562

Website: www.bmsgroupglobal.com

Email: bmsgroup0701@gmail.com 

Fanpage: BMSGroup Global

Office: 19 Floor, FLC Twins, No 265 Cau Giay Street, Hanoi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *