Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên kế toán (Chuyên về thuế)

Tuyển dụng Nhân viên kế toán (Chuyên về thuế)

BMSGroup Global tuyển dụng nhân viên kế toán thuế (Ưu tiên đã có gia đình)
Xem thêm
Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh (Sản phẩm nông sản)

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh (Sản phẩm nông sản)

BMSGroup Global tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh (về sản phẩm gạo, rau, củ quả)
Xem thêm
Tuyển dụng Nhân viên xuất nhập khẩu

Tuyển dụng Nhân viên xuất nhập khẩu

BMSGroup Global tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu (Ưu tiên có thể đi công tác)
Xem thêm