G2-2: DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BMSGROUP cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

     Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cần điều chỉnh lại nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với chiến lược hoạt động của công ty mình. Bạn đang băn khoăn nội dung thay đổi thuộc trường hợp nào? Hãy cùng BMSGROUP tìm hiểu nhé!

Mục lục
1 Nội dung đăng ký thay đổi bao gồm:
2 Nội dung thông báo thay đổi:
3 Cụ thể một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: 
3.1 . Thay đổi tên doanh nghiệp
3.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
3.3. Thay đổi thành viên Công ty TNHH
3.4. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ
3.5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật 
3.6. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
4. Phạm vi công việc BMSGROUP thực hiện
5. Thời gian và chi phí
1. Nội dung đăng ký thay đổi bao gồm:
 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh;
 • Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp.

Doanh nghiệp thay đổi các nội dung trong phần đăng ký thay đổi sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy màu vàng nhạt).

2. Nội dung thông báo thay đổi:
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức;
 • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần;
 • Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp;
 • Thông tin đăng ký thuế.

         Doanh nghiệp thay đổi các nội dung trong phần thông báo thay đổi sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

         Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi nhiều nội dung mà trong đó có thay đổi cả phần “đăng ký thay đổi” và phần “thông báo thay đổi” thì doanh nghiệp sẽ đươc cấp song song cả giấy chứng nhận và giấy xác nhận.

3. Cụ thể một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: 3.1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Khi đặt tên mới, công ty cần lưu ý không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả tên nước ngoài và tên viết tắt). Đồng thời, doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó).

Để đảm bảo khả năng chấp thuận tên mới, doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. BMSGROUP sẽ tra cứu và tư vấn lựa chọn tên mới cho khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Khi thay đổi tên tiếng việt của doanh nghiệp thì tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có) cũng cần thay đổi.

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên công ty thì doanh nghiệp ngoài việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp còn phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp, in ấn lại hóa đơn VAT, thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như: các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc thay đổi giấy phép con(nếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sau đăng ký kinh doanh),….

3.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Nếu thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố.

Nếu thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế trước khi thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, con dấu của doanh nghiệp còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới.

3.3. Thay đổi thành viên Công ty TNHHCác trường hợp thay đổi:

- Tiếp nhận thành viên mới;

- Chuyển nhượng phần vốn góp;

- Thừa kế;

- Thành viên không thực hiện cam kết góp vốn.

Trong mọi trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp đều phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư. Khác với Công ty cổ phần, Công ty cổ phẩn chỉ phải làm hồ sơ chuyển nhượng nội bộ và nộp tờ khai thuế TNCN và tiền thuế TNCN lên chi cục thuế.

3.4. Thay đổi vốn điều lệ

a. Các trường hợp tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

- Tăng vốn góp của thành viên;

- Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

- Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

b. Các trường hợp giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty;

- Công ty mua lại một phần vốn góp;

- Thành viên không góp đủ vốn theo cam kết.

c. Các trường hợp tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần:

Chào bán cổ phần:

- Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

- Chào bán riêng lẻ;

- Chào bán ra công chúng.

Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành

Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần

d. Các trường hợp giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần:

- Mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông;

- Mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của Công ty;

- Cổ đông không góp đủ vốn như đã cam kết;

- Hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông công ty.

Khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện giảm vốn căn cứ theo báo cáo tài chính tại thời điểm giảm vốn và phải đảm bảo thực hiện đủ các quyền và nghĩa vụ về tài sản đến thời điểm giảm vốn.

Trong trường hợp việc tăng mức vốn điều lệ làm tăng nghĩa vụ thuế môn bài của doanh nghiệp thì năm kế tiếp doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo mức vốn mới. Mức thuế môn bài áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp cả Việt Nam và có vốn nước ngoài như sau:

Mức thuế môn bài thấp nhất là 2.000.000 đồng/năm áp dụng nếu doanh nghiệp đăng ký mức vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên nộp thuế môn bài là 3.000.0000 đồng/năm.

3.5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Một người có thể là người đại diện theo pháp luật cho đồng thời nhiều công ty.

Nếu cá nhân đang bị treo mã số thuế thì không thể làm người đại diện theo pháp luật mới của công ty.

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, không được làm người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, trừ các trường hợp quy định tại Luật phá sản doanh nghiệp.

Thay đổi số điện thoại của người đại diện theo pháp luật cũ nếu thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp để số điện thoại của người đại diện theo pháp luật cũ.

3.6. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh thì phải làm thông báo thay đổi ngành nghề (bổ sung ngành nghề) tới Sở kế hoạch và /đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Tất cả các doanh nghiệp thành lập trước ngày 20/08/2018 khi thay đổi ngành nghề phải phân lại mã ngành theo quyết định 27/2018/QĐ – TTg.

4. Phạm vi công việc BMSGROUP thực hiện

- Tư vấn về các nội dung liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp; Kiểm tra đánh giá tính hợp pháp của tài liệu, hồ sơ và tư vấn cho khách hàng. Hoàn thiện hồ sơ một cách phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Soạn thảo toàn bộ hồ sơ và chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

- Đại diện theo ủy quyền tiến hành các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Nộp hồ sơ; theo dõi; sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của chuyên viên và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

5. Thời gian và mức phí

- Thời gian: 05 - 07 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật, và các ngày nghỉ, ngày lễ khác) kể từ sau ngày quý khách cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu hợp lệ.

- Phí dịch vụ: 1.200.000 đồng

Lưu ýPhí trên đã bao gồm: Phí dịch vụ, phí nhà nước và các chi phí có liên quan để thực hiện thủ tục xin giấy phép, Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL 

Địa chỉ : Tầng 19 tòa nhà FLC Twin towers số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Hotline : 0974636562/0913 585960

Email    : bmsgroup0701@gmail.com

Các tin bài khác:

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức đọc nhiều

Tin tức mới cập nhật