Dịch vụ của chúng tôi

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

————————————————————————— 

Cung cấp giải pháp tổng thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Khách hàng tư vấn 1000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2020.
2. Trở thành công ty tư vấn giải pháp top 10 giai đoạn 2016 – 2020
3. Tài chính năm 2016 – 2020: 10 tỷ

 – Trung Thực – Đoàn Kết – Trách Nhiệm – Sáng Tạo – Chuyên Nghiệp –

“Nâng tầm thương hiệu” 

——————————–

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Hotline  : 0974 636562

Website : www.bmsgroupglobal.com

Email : bmsgroup0701@gmail.com 

Fanpage : BMSGroup Global

Office : 19 Floor, FLC Twins, No 265 Cau Giay Street, Hanoi.

 

 Nguyễn Huy Hoàng (CEO)

“Giấc mơ không thành hiện thực chỉ vì bạn mơ thấy chúng. Làm việc chăm chỉ mới khiến mọi thứ xảy ra. Làm việc chăm chỉ mới tạo ra sự thay đổi.”