Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?

Công ty BMSGroup Global đi tiên phong trong việc cung cấp Dịch vụ tư vấn giải pháp tổng thể. Với đội ngũ chuyên viên giỏi, năng động, đa lĩnh vực BMSGroup Global được nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lựa chọn và coi là ‘Điểm tựa vững chãi’ của mình.

Một tổ chức muốn vững mạnh cần có cơ cấu quản lý chặt chẽ, phù hợp với nội bộ cũng như nhu cầu khách hàng. Quản lý chất lượng của sản phẩm, con người cũng như dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như quản lý chất lượng nhân viên. Trước hết, chúng tôi sẽ cùng quý khách hàng tìm hiểu Quản lý chất lượng là gì?

 Xem thêm dịch vụ tại Công ty cổ phần BMSGroup Global:

>> Tư vấn chiến lược

>> Tư vấn Marketing

>> Tư vấn quản trị kinh doanh

>> Tư vấn đầu tư

>> Dịch vụ tài chính, kế toán

>> Tư vấn quản trị nhân sự

>> Tư vấn thương mại

1. Định nghĩa về quản lý chất lượng

Theo định nghĩa của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 thì “Quản lý chất lượng là tập hợp các hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm xác định và thực hiện chính sách chất lượng”. Ngoài ra, còn nhiều cách hiểu khác như: Quản lý chất lượng là việc đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng để đạt được mục tiêu chung; quản lý chất lượng sản xuất bao gồm các hoạt động lập kế hoạch chất lượng kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

Nói chung, Quản lý chất lượng được áp dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, áp dụng trên nguyên tắc đúng người, đúng việc và có hiệu quả. Không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình tổ chức, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không thì quản lý chất lượng luôn là việc cần thiết.

quản lý chất lượng

2. Lợi ích của quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng thường bao gồm lập chính sách, mục tiêu, hoạch định, kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng.

Quản lý chất lượng đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình công ty, qui mô lớn đến qui mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không ngay cả trong các cơ quan nhà nước. Quản lý chất lượng đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng. Nếu các tổ chức muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng các khái niệm về quản lý chất lượng có hiệu quả.

Quản lý chất lượng là một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong việc vận hành và phát triển của doanh nghiệp hoặc tổ chức trong mọi lĩnh vực. Xây dựng và áp dụng tốt quy trình này sẽ giúp cho đơn vị có thể định vị thương hiệu trên thị trường.

——————————–

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Hotline  : 0974 636562

Website : www.bmsgroupglobal.com

Email : bmsgroup0701@gmail.com 

Fanpage : BMSGroup Global

Office : 19 Floor, FLC Twins, No 265 Cau Giay Street, Hanoi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *