Thư viện quản trị

Các phương thức chứng nhận hợp quy

Các phương thức chứng nhận hợp quy

Các phương thức chứng nhận hợp quyVề Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được viết trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Thì các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được phân loại theo 8 phương thức.
Xem thêm
So sánh chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy

So sánh chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy

So sánh chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy. Khi đánh giá về chất lượng của sản phẩm, bên cạnh giấy chứng nhận hợp quy người ta thường sử dụng thêm giấy chứng nhận hợp chuẩn.Tuy nhiên,giữa chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn có những sự khác nhau nhất định. Nếu không tìm hiểu thật kỹ sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm và những suy nghĩ trái ngược.
Xem thêm
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT TRONG DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT TRONG DOANH NGHIỆP

#BMSGroup Global chuyên tư vấn và cung cấp triển khai giải pháp chiến lược toàn diện cho doanh nghiệp #
Xem thêm